Loading...

Prawo zwrotu

Zasady ogólne:

  1. Klientowi przysługuje 14 dniowy okres na zwrot lub odstąpienie od umowy kupna.
  2. Klient w terminie 14 dni może zrezygnować z kupna płatnego konta w serwisie whynot.photo.
  3. O chęci rezygnacji z zakupu należy poinformować za pośrednictwem e-mail na adres: portal.whynot.photo@gmail.com
  4. Pieniądze zostaną zwrócone klientowi na konto, z którego została dokonana wpłata.
  5. Klient może odstąpić od zakupu zamówionych spersonalizowanych dla siebie produktów w momencie, kiedy nie zostały jeszcze wykonane. W tym celu wystarczy informacja na e-mail portal.whynot.photo@gmail.com

Wyjątki. Zwrotowi nie podlegają:

  1. Zakupione treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Mowa tu o kupnie i udostępnienu kupującemu prac wystawionych w serwisie przez ich autorów. Pobranie takich prac bez zabezpieczeń cyfrowych znaków wodnych następuje za wyraźną zgodą kupującego konsumenta. Po wybraniu danej pracy do swojego koszyka zakupowego i jej opłaceniu. Rozumie się przez to, że świadczenie takie rozpoczeło się za wyraźną zgodą konsumenta. Który to potwierdza, że żostał poinformowany przez sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy kupna.
  2. Zakupione produkty wykonane na zamówienie klienta. Wykonane według specyfikacj konsumenta i służące zaspokojenu jego zindywidualizowanych potrzeb. W Serwise są to specjalnie spersonalizowane produkty z nadrukiem wybranego przez klienta zdjęcia naniesionego na wybrany przez klienta przedmiot. Wyjątek występuje jeżeli klient zrezygnuje z zakupu przed wyprodukowaniem zamówionych produktów.