Loading...

Słownik pojęć

I. Definicje, słowniczek pojęć.

1. Portal whynot.photo: to portal tematyczny znajdujący się pod adresem www.whynot.photo. Kontakt: portal.whynot.photo@gmail.com

2. Użytkownik portalu: amator, zawodowiec, osoba pełnoletnia, firma jednoosobowa, spółka, fan klub, organizacja, fundacja, stowarzyszenie, urząd, instytucja, szkoła, związki wyznaniowe. Osoba niepełnoletnia  może prezentować swoje prace na koncie rodzica.

3. Instytucje płatnicze: banki lub firmy z którymi portal podpisał umowę w celu zachowania prawidłowości i bezpieczeństwa transakcji.

4. Konto: pojemność serwera. Występuje 6 rodzajów kont dostępnych dla użytkownika.

5. Prace : fotografie, filmy, muzyka, obrazy, rysunki, wektory i inne prace intelektualne. W procesie sprzedaży zgodnie z prawem są produktami. Portal stosuje tu przepisy sprzedaży produktów przez internet, gwarantując prawa zwrotu i reklamacji zgodne z przepisami prawa, w tym zwrotu zapłaty.

6. Ograniczenia w dostarczeniu towaru: ze względu na wagę plików mogą istnieć ograniczenia techniczne dostarczania niektórych prac w danej wielkości. Ograniczenia mogą dotyczyć miejsca wysyłki. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego towaru kupujący zostanie o tym poinformowany.

7. Prawo zwrotu: przestrzegamy terminów i zasad zgodnych z przepisami prawa.

8. Punkty : wewnętrzny system rozliczeń. Punkty można otrzymać lub kupić. Wartość punktów: 1 punkt = 1zł netto. Punkty można wykorzystać w portalu na ulepszenie konta. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzenia i zmieniania zakresu aktywności użytkownika na portalu w celu naliczenia punktów i wypłat.

9. Polecenie: polecenie nowego użytkownika do portalu WhyNot.Photo za pomocą linku polecającego.

10. Link polecający: spersonalizowany unikalny kod użytkownika służący do zapraszania nowych użytkowników w formie linku.

11. Program Partnerski: proces, w którym użytkownik aktywnie zbiera i wydaje punkty.

12.Linie poleceń: linie użytkowników z bezpośrednich i pośrednich poleceń, z których użytkownik otrzyma punkty.

13. Linie Programu Partnerskiego: bezpośrednie i pośrednie linie użytkowników aktywnie zbierających i wydających punkty, z których użytkownik danego konta otrzyma punkty.

14.Ulepszenie konta : zwiększenie ilości „prac”, pojemności serwera, określenie wielkości prowizji za sprzedane prace, zwiększenie ilości linii: programu partnerskiego.

15. UDZIAŁ w puli obrotów światowych: 1% (jeden procent) od wszystkich zakupów dokonanych na całym portalu podzielony na ilość osób z takim samym lub większym kontem:

a) Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Silver w puli obrotów światowych

b) Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Gold w puli obrotów światowych

c) Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Platinum w puli obrotów światowych

d) Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Podium Zwycięzców w puli obrotów światowych

e) Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Podium Medalistów w puli obrotów światowych

f) Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Podium Zdobywców Pucharu w puli obrotów światowych